Laatst bijgewerkt 30 september 2016


Rockstar Games, Inc., een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming, haar moederbedrijf en haar dochterondernemingen (gezamenlijk de 'Onderneming'), respecteren de privacyrechten van onze gebruikers en zetten zich in om de gegevens te beschermen die worden verzameld via haar producten, diensten en websites die worden benaderd via enig voor internet geschikt hardwareplatform, met inbegrip van gameconsoles, personal computers, mobiele computers of smartphones, of in-game toepassingen of enig softwareplatform met inbegrip van hosts van derden (gezamenlijk de 'Online diensten'). We hebben dit privacybeleid opgesteld om duidelijk te maken hoe we de gegevens die worden verzameld in samenhang met onze Online diensten, verzamelen, opslaan, openbaar maken, overdragen, beveiligen en anderszins gebruiken (het 'Privacybeleid').

LEES HET ONDERSTAANDE PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR. DOOR JE TE REGISTREREN BIJ OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE ONLINE DIENSTEN, STEM JE ERMEE IN DAT (i) WE JE ACCOUNTGEGEVENS OVERBRENGEN NAAR EN OPSLAAN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN ANDERE LANDEN DIE MOGELIJK EEN ANDERE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS HEBBEN DAN JOUW LAND; (ii) WE JE GEGEVENS VERWERKEN IN OVERSTEMMING MET HET VOLGENDE PRIVACYBELEID; (iii) JE GEBONDEN BENT AAN ONS PRIVACYBELEID, EN DAT (iv) JE ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GEDRAGSCODE EN ANDERE RICHTLIJNEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN, ZULT NALEVEN. DIT PRIVACYBELEID IS EEN AANVULLING OP DE PRIVACYRICHTLIJNEN DIE JE HEBT ONTVANGEN BIJ ONZE SOFTWARE EN/OF VAN DE FABRIKANT VAN DE CONSOLE.

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid of onze werkwijzen, kun je contact met ons opnemen via privacypolicy@take2games.com.

In dit Privacybeleid worden de volgende onderwerpen behandeld:OP WIE IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van de Online diensten en, tenzij anders aangegeven, op alle Online diensten die worden aangeboden in de Verenigde Staten door de Onderneming. Voor Online diensten die worden aangeboden door Rockstar Games en die worden gebruikt door inwoners van de Europese Unie, is de onderneming Take-Two Interactive Software Europe Limited, ICO Registration No. Z1336431 de verantwoordelijke partij voor je persoonsgegevens.

terug naar begin


WAAROP IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de Online diensten, websites, mobiele toepassingen en andere diensten van de Onderneming die koppelingen naar deze diensten bevatten of deze diensten weergeven. Daarnaast kan de Onderneming ook eigenaar zijn van verschillende andere domeinnamen die betrekking hebben op haar labels, haar producten bevatten, of verwijzen naar haar websites, en we kunnen van tijd tot tijd nieuwe sites en diensten toevoegen.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die online zijn verstrekt en verzameld via de Online diensten, en niet op gegevens die mogelijk offline zijn verzameld door de Onderneming. Verder is dit Privacybeleid niet van toepassing op websites of diensten die worden onderhouden door andere bedrijven of organisaties (zoals bedrijven of organisaties die de producten en diensten van de Onderneming promoten of verwante artikelen verkopen), en kan en wil de Onderneming geen garantie geven voor de beveiliging van enige persoonlijke gegevens die aan deze derden zijn bekendgemaakt. Houd er verder rekening mee dat we leveranciers in de arm kunnen nemen (agenten of onderaannemers) voor het verzamelen van persoonlijke gegevens namens ons en dat in zulke gevallen deze leveranciers de aanwijzing krijgen om dit Privacybeleid na te leven. Deze leveranciers mogen jouw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

Wij gebruiken de externe serviceprovider DR globalTech Inc. als onze officiële online wederverkoper en voor bepaalde in-game verkoopfuncties. Andere externe serviceproviders kunnen zijn verbonden aan andere in-game verkoopfuncties. Zie de Voorwaarden van elk product voor meer informatie. Zoals aangegeven bij het aankooppunt zijn dergelijke aankopen transacties tussen jou en de externe serviceprovider en zijn ze onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de externe serviceprovider.

We gebruiken ook derden voor verschillende diensten die zijn verbonden met de Online diensten, inclusief klantenservice, technische ondersteuning, gegevensverzameling voor wedstrijden en de afhandeling van e-mail. Als je meedoet aan een wedstrijd of je aanmeldt voor een nieuwsbrief, zullen we je persoonlijke gegevens voor zover nodig delen met derden om namens ons diensten te verlenen. Deze derden mogen dergelijke informatie niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Bezoek deze website regelmatig om te controleren op dergelijke wijzigingen. Als we een wezenlijke wijziging aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we je hiervan op de hoogte brengen, per e-mail of door middel van een publicatie op onze website. Zo nodig geven we je extra keuzemogelijkheden met betrekking tot zulke wijzigingen in deze kennisgevingen. Als je de Online diensten blijft gebruiken, accepteer je de wijzigingen in het Privacy-beleid.

Tijdens het gebruik van de Online diensten kun je ons vrijwillig voorzien van verschillende persoonlijke gegevens en niet-persoonsgebonden gegevens. We kunnen ook 'cookies' en andere passieve technologieën gebruiken waaronder clear gif's om bepaalde niet-persoonlijke gegevens te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de Online diensten, zoals de pagina's die je bezoekt en de opties die je gebruikt. Onze cookies zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

terug naar begin


WELKE PERSOONLIJKE EN ANDERE GEGEVENS VERZAMELT DE ONDERNEMING?

Persoonlijke informatie is informatie waarmee je kunt worden geïdentificeerd en die bruikbaar is om online of offline contact met je op te nemen. De Onderneming verzamelt persoonlijke informatie van als je deze op vrijwillige basis verstrekt. Persoonlijke gegevens verstrek je gewoonlijk in de volgende gevallen aan de Onderneming:

 • Registratie voor Online diensten, websites, vacatures, producten, wedstrijden en speciale evenementen;
 • Aanmelden voor nieuwsbrieven of meldingen;
 • Posten of reageren op onze messageboards, forums, nieuwsblogs, chatrooms of andere Online diensten;
 • Aanschaffen van een product of dienst via onze online winkels;
 • Aanschaffen van DLC, virtuele goederen of virtuele valuta voor gebruik met onze software en/of Online diensten;
 • Het gebruik van 'Tell a friend', 'e-mail deze pagina' of andere E-Card-functies;
 • Aanvragen van technische ondersteuning;
 • Downloaden van demo's, programma's of andere software;
 • Deelname aan polls, enquêtes en vragenlijsten; of
 • Op andere wijze door het gebruik van onze software, inclusief consoleproducten, mobiele producten en pc-producten en door het gebruik van onze online producten of Online diensten waarbij persoonlijke gegevens nodig zijn voor gebruik en/of deelname.

Het type gegevens dat we verzamelen in verband met de hierboven genoemde activiteiten, verschilt per activiteit. De gegevens die we verzamelen, kunnen persoonlijke gegevens zijn zoals je voor- en/of achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, foto, postadres of betalingsgegevens. Daarnaast kunnen we demografische en niet-persoonlijke gegevens verzamelen over jou of jouw systemen, zoals je leeftijd, geslacht, geboortedatum, postcode, hardwareconfiguratie, console-id, softwareproducten waarmee is gespeeld, enquêtegegevens, aankopen, IP-adres en de systemen waarop je hebt gespeeld. Als dergelijke gegevens worden verzameld voor een activiteit waarvoor ook persoonlijke gegevens nodig zijn, kunnen we de gegevens combineren met je persoonlijke gegevens. Prijswinnaars kan worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken voor het uitreiken van de prijs.

Als je een Online dienst gebruikt, iets koopt of je registreert voor een Online dienst via een dienst van derden zoals de netwerkdienst van een gameconsole, een op internet gebaseerde gameservice of een website van een sociaal netwerk, of als je ons vraagt om een account bij de Onderneming te koppelen aan de account bij een dienst van derden, kan een beperkte hoeveelheid persoonlijke gegevens worden overgebracht naar de Onderneming als onderdeel van het registratieproces en kunnen we in staat zijn om gegevens te verzamelen over je gebruik van de Online diensten. Als je bijvoorbeeld virtuele valuta koopt via een dienst voor gameconsoles, kan die dienst voor gameconsoles ons voorzien van informatie om de transactie uit te voeren, met inbegrip van het bedrag waarvoor je virtuele valuta hebt gekocht, en een middel om je account bij de Online dienst te identificeren.

Als je een toepassing op een sociale netwerksite ('SNS') gebruikt, geef je ons toegang tot bepaalde informatie uit je profiel van die SNS. Tot welke gegevens je ons toegang geeft, is afhankelijk van je privacy-instellingen bij de SNS. Onze Facebook-toepassingen kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens geheel of gedeeltelijk toegankelijk maken en opslaan, afhankelijk van wat jij, de SNS en je voorkeuren toestaan: je 'basisinformatie' die je met iedereen op de SNS hebt gedeeld; je profielfoto of de URL ervan; je vriendenlijst; je gebruikers-id die gekoppeld is aan openbaar beschikbare informatie zoals je naam en profielfoto; of andere informatie die wordt aangegeven als onderdeel van de vraag 'Verzoek om toestemming' van de SNS. Je geeft toestemming om deze gegevens te delen door een van onze toepassingen op een SNS te 'accepteren' (of vergelijkbare terminologie). Gegevens die wij ontvangen van een SNS, worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden, het beleid, de verklaringen of acties van enige SNS.

Als je Facebook Connect, OpenID of een andere multisite-id gebruikt om je aan te melden bij een Online dienst, verifiëren die id-diensten je identiteit en geven ze je de mogelijkheid bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen zodat we deze gegevens vooraf kunnen invullen op ons aanmeldingsformulier. Afhankelijk van je accountinstellingen kunnen multisite-id's ons ook andere informatie verstrekken. Controleer de voorwaarden van die diensten voordat je ze gebruikt om je aan te melden bij een Online dienst. Als je bepaalde softwareproducten speelt die door de Onderneming zijn gepubliceerd, kunnen gegevens over het spelen van deze games worden verzameld en doorgegeven aan de Onderneming via netwerkdiensten of enige andere methode voor internetverbinding via de hardware waarop je dergelijke games speelt (gezamenlijk en individueel je 'Internetverbinding'). Zie 'Welke gameplay-informatie verzamelt de onderneming?' hieronder voor meer informatie.

terug naar begin


WELKE GAMEPLAY-INFORMATIE VERZAMELT DE ONDERNEMING?

Bij het gebruik van producten of diensten op voor internet geschikte hardware kan de Onderneming je gameplay-gegevens ontvangen, zonder dat je hiervan een afzonderlijke kennisgeving ontvangt of zonder dat je actie onderneemt. De Onderneming ontvangt geen persoonlijke gegevens, zoals je naam en adres, maar kan andere gegevens ontvangen, zoals een console-id, id bij de gamedienst, gameresultaten, gamescores en -prestaties, IP-adres, MAC-adres of andere apparaat-id, andere gegevens over het gebruik van console/apparaat, of andere gegevens en statistieken over je gebruik van de games. Informatie over je gameplay kan worden verzameld terwijl je offline bent en worden doorgegeven aan de Onderneming als je weer verbinding maakt met internet, ongeacht of je op dat moment bent aangemeld bij de Internetverbinding vanaf je console, handheld, mobiele apparaat, computer of ander gameplatform. De Onderneming kan dergelijke gegevens gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, ongeacht of je je inschrijft voor of gebruikmaakt van de Online diensten.

terug naar begin


SPECIALE OPMERKINGEN OVER BEPAALDE GEGEVENS

 • Namen en id's van leden / gameconsoles / sociale netwerkdiensten / overige diensten van derden: Bepaalde Online diensten die worden aangeboden door de Onderneming, waaronder multiplayer-games en gespecialiseerde websites, maken gebruik van diensten van derden om (i) authenticatie te verzorgen voor Online diensten of om (ii) een account voor een dienst van de Onderneming te koppelen aan een account bij derden, zoals een gameconsole-id, account bij Gaming Netwerk Service of account bij een sociale netwerkdienst. Als je een authenticatiedienst van derden gebruikt of als je je account bij de Onderneming koppelt aan een account bij derden, wordt je gevraagd om accountinformatie te verstrekken met betrekking tot die account bij derden. Bepaalde gegevens over je lidmaatschap kunnen automatisch worden doorgegeven aan de Onderneming als je je inschrijft bij een Online dienst van een extern gamenetwerk of je lidmaatschap van de Online dienst koppelt aan een externe dienst zoals je vriendenlijst bij dat gamenetwerk of de sociale netwerkdienst.
 • Openbare informatie waaronder berichtenborden, door de gebruiker gegenereerde content, forums, nieuwsblogs, opmerkingen, gebruikersprofielen en chatrooms: Persoonlijke gegevens die je openbaar maakt in de openbare ruimte zoals een berichtenbord, chatroom, commentaarveld of profielpagina, kunnen altijd worden verzameld en gebruikt door anderen. Gegevens die je verstrekt op een van deze forums, zijn openbaar en hierop zijn geen privacy- of vertrouwelijkheidsregels van toepassing. Houd er rekening mee dat alle persoonlijke gegevens die je tijdens deze activiteiten verstrekt, kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en kunnen worden gebruikt om je ongevraagd berichten te sturen of om je te identificeren. Als je een video, afbeelding, foto of ander materiaal voor iedereen zichtbaar plaatst via een Online dienst, moet je er rekening mee houden dat deze door andere gebruikers kan worden bekeken, verzameld, gekopieerd en/of gebruikt zonder jouw toestemming. Als je een schermnaam of id gebruikt die je echte naam bevat, wordt die naam openbaar beschikbaar gesteld op scoreborden en andere plaatsen. We raden je daarom sterk af persoonlijke gegevens openbaar te maken, of persoonlijke gegevens te gebruiken om jezelf te identificeren terwijl je onze diensten gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige openbare gegevens of inhoud die je via onze Online diensten publiceert.
 • E-mailcorrespondentie: We kunnen e-mailadressen of formulieren beschikbaar stellen zodat bezoekers ons vragen of opmerkingen kunnen sturen of ondersteuning kunnen aanvragen. Bij het ontvangen en beantwoorden van zulke aanvragen kunnen we persoonlijke gegevens over jou verzamelen, zoals je e-mailadres of andere persoonlijke gegevens die in de tekst van je e-mailbericht staan. De mogelijkheid om ons deze vragen te sturen, is niet een poging om persoonlijke gegevens van jou te verkrijgen. We gebruiken deze informatie alleen om te reageren op je vragen en/of opmerkingen of om ondersteuning te leveren. In de meeste gevallen wordt je bericht direct verwijderd nadat we je vraag hebben beantwoord; in sommige gevallen kunnen kopieën van je aanvragen bewaard blijven voor onze administratie, ten behoeve van kwaliteitscontroles of om de blijvende ondersteuning te verstrekken waarom je hebt gevraagd. Als we weten dat de persoon met wie we corresponderen een kind jonger dan dertien jaar is, verwijderen we direct na het beantwoorden zijn of haar e-mailadres en bericht.

  Naast een reactie op je e-mailcorrespondentie en informatie die je hebt gevraagd via onze e-maillijsten, sturen we zo nodig een e-mailbericht voor de activering van een product of dienst en andere e-mailberichten over transacties naar je e-mailadres. Je kunt je niet afmelden voor deze berichten, die niet van promotionele aard zijn. Als je deze berichten niet wenst te ontvangen, kun je je account deactiveren.
 • CV's: De Onderneming staat het online indienen van CV's toe. Persoonlijke gegevens die worden verzameld uit CV's, worden uitsluitend gebruikt voor het accepteren en beoordelen van sollicitaties naar een baan, en vallen derhalve niet onder dit Privacybeleid. Gegevens die worden verkregen uit CV's, kunnen binnen de Onderneming worden gedeeld met het moederbedrijf, dochterbedrijven of gelieerde ondernemingen.
 • Relaties met investeerders: De Onderneming biedt op haar websites materiaal voor relaties met investeerders aan. Persoonlijke gegevens die worden verzameld op het deel met financiële gegevens van de website van Take Two Interactive Software, Inc. worden uitsluitend gebruikt voor zakelijke toepassingen en vallen niet onder dit Privacybeleid.

terug naar begin


WAT GEBEURT ER ALS IK WEIGER OM MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Je weigering om persoonlijke gegevens verstrekken, kan je mogelijkheden om deel te nemen aan bepaalde activiteiten, zoals sweepstakes, of het gebruik van bepaalde Online diensten beperken. Zoals hierboven beschreven, kunnen we echter ongeacht de registratie klassementen van games en resultaten van multiplayer-games publiceren die bepaalde gegevens bevatten die voortvloeien uit je gebruik van de producten, zoals je spelers-id.

terug naar begin


MAKEN DE ONLINE DIENSTEN GEBRUIK VAN COOKIES, HOUDEN ZE IP-ADRESSEN BIJ OF GEBRUIKEN ZE ANDERE PASSIEVE METHODEN VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS?

De Onderneming gebruikt cookies, webbakens en gelijksoortige traceertechnologieën voor bepaalde Online diensten om gegevens te verzamelen die niet persoonlijk zijn. Als je ervoor kiest om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen deze worden gekoppeld aan de niet-persoonlijke gegevens die door deze technologieën worden opgeslagen.

 • Cookies: Een 'cookie' is een klein softwarebestand dat websites vaak op de computer van een gebruiker plaatsen om bepaalde gegevens bij te houden. Onze cookies bevatten geen persoonsnamen, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens; ze worden gewoonlijk gebruikt om de computer, de browser of het apparaat van een gebruiker snel te identificeren en om zaken over eerdere bezoeken te 'onthouden' (zoals het gebruik door de gebruiker van de verschillende functies van de dienst). Je kunt cookies uitschakelen of in je browser instellen dat je wordt gewaarschuwd als er cookies naar je computer worden verzonden. Het uitschakelen van cookies kan echter van invloed zijn op je mogelijkheid om bepaalde Online diensten te gebruiken.
 • Flash-cookies: We kunnen op onze websites ook Flash-cookies gebruiken, ook wel 'shared objects' genoemd, die gebruikmaken van Flash-technologie. Flash-cookies zijn kleine bestandjes die op browser-cookies lijken en waarin de instellingen van de website worden vastgelegd om het uiterlijk van de website te personaliseren. Flash-cookies verzamelen alleen geaggregeerde gegevens. Net zoals normale cookies zijn Flash-cookies kleine softwarebestanden, bevatten ze geen namen van personen, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens, en zijn ze niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Je kunt Flash-cookies die zich al op je apparaat bevinden, wissen door de Flash-instelling voor lokale opslag in te stellen op nul. Je kunt ook voorkomen dat Flash-cookies worden geplaatst door je voorkeuren aan te passen in het deelvenster Privacy-instellingen op de website van Macromedia via www.macromedia.com.
 • Webbakens: Een webbaken is een elektronische afbeelding waarmee websites kunnen tellen hoe veel gebruikers bepaalde pagina's hebben bezocht of bepaalde advertenties hebben bekeken. Webbakens bevatten, net als cookies, geen persoonlijk gegevens.
 • Internet logbestanden: De Onderneming kan om diverse redenen ook IP-adressen bijhouden die worden gebruikt om haar Online diensten te benaderen. Een IP-adres is een nummer dat door een netwerkapparaat wordt gebruikt en dat je verbindingspunt met internet identificeert. Afhankelijk van je netwerkconfiguratie kan het IP-adres ook je computer of ander apparaat identificeren. Een MAC-adres of andere apparaat-id identificeert één specifiek stuk hardware. Deze logbestanden zijn in bepaalde omstandigheden gekoppeld aan je persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld als je de gebruikersaccount van je console hebt gekoppeld aan accounts voor Online diensten die worden aangeboden door de Onderneming.
 • Tools voor analyse van metrische gegevens en andere technologieën: Andere gegevens die de Onderneming passief kan verzamelen, zijn logbestanden waarin gegevens worden vastgelegd over je hardware, gebruik van producten, diensten of websites met inbegrip van je navigatie op de website en je resultaten in games. We gebruiken deze logboekrecords ook voor onze interne marketing, ontwikkeling van onze diensten, technische ondersteuning en demografische studies, zodat we de Online diensten die we je leveren, voortdurend kunnen verbeteren.
 • Advertentie-serviceproviders: Sommige van onze Online diensten worden ondersteund door advertenties die worden aangeleverd door de Onderneming of verschillende externe advertentiemakelaars, zoals advertentienetwerken, gegevensuitwisselingen, serviceproviders voor traffic management en serviceproviders voor marktanalyse ('Advertentie-serviceproviders'). Dergelijke Online diensten kunnen cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën plaatsen en gebruiken om gegevens te verzamelen over je apparaat en je gebruik van Online diensten. Gegevens die Advertentie-serviceproviders mogelijk verzamelen, of die we mogelijk met hen delen, zijn je apparaattype, IP-adres, MAC-adres of andere apparaat-id, browsertype, taal, besturingssysteem en gegeneraliseerde geografische locatie; het soort pagina's, inhoud en advertenties dat jij of anderen die je apparaat gebruiken, hebben bezocht of bekeken, en de frequentie van je bezoek/weergave; en informatie over je gebruik of je activiteiten in verband met een website of Online dienst (bijvoorbeeld je aankopen of hoe lang je een mobiele toepassing gebruikt). Deze gegevens kunnen worden verzameld of gedeeld als je een Online dienst gebruikt, op een webpagina of advertentie klikt, of een van onze games of een andere mobiele toepassing start, en deze gegevens kunnen worden gebruikt: (1) om te zorgen dat een Advertentie-serviceprovider nauwkeurig en correct wordt betaald voor een advertentie die deze heeft geplaatst namens ons (bijvoorbeeld een advertentie die ertoe heeft geleid dat je een van onze games of andere mobiele toepassingen hebt gekocht of gedownload); (2) om te helpen voorkomen dat je telkens dezelfde advertenties te zien krijgt; (3) om gerichte advertenties of andere content te selecteren en weer te geven op je computer of ander apparaat (bijvoorbeeld op een website die je bekijkt, of een mobiele toepassing die je gebruikt) die van speciale interesse voor je kunnen zijn; (4) om de doeltreffendheid van advertenties en/of het verkeer in onze Online diensten te meten en te analyseren en om de populariteit van bepaalde content te bepalen; en (5) om het gebruik van onze Online diensten te bewaken en te analyseren zodat we ze voortdurend kunnen verbeteren.
 • Externe adverteerders: De Onderneming werkt samen met verschillende externe advertentiebureaus die cookies, webbakens en gelijksoortige technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen. Klik op de onderstaande koppelingen voor meer informatie over deze leveranciers, hun privacybeleid en de mogelijkheid om je af te melden bij hun traceerprogramma's. Vermelding van een leverancier in de onderstaande lijst betekent niet dat de Onderneming momenteel gebruikmaakt van hun diensten of dat de Onderneming momenteel campagnes houdt waarin dergelijke technologieën worden toegepast. We hebben geen toegang tot of zeggenschap over de traceertechnologieën van derden en we raden je hun privacybeleid door te nemen voordat je gegevens verstrekt aan dergelijke partijen.

  Doubleclick

  Facebook

  Google

  Mediaplex

  Nielsen/Netratings

  Omniture

  Playhaven

  Yahoo

Meer informatie over individuele afmeldprogramma's is beschikbaar op de website van het World Privacy Forum op http://www.worldprivacyforum.org]. Naast het bezoeken van de websites van elk van de bovengenoemde leveranciers, kun je je in één keer afmelden voor bepaalde gerichte advertenties door meerdere externe advertentienetwerken als deze deel uitmaken van het Network Advertising Initiative of de Digital Advertising Alliance. Ga naar de website van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp of van de Digital Advertising Alliance op http://www.aboutads.info/ om de toepasselijke netwerken te selecteren.

terug naar begin


WIE VERZAMELT MIJN GEGEVENS EN HOE WORDEN DEZE GEBRUIKT?

Als je gegevens aanbiedt aan de Onderneming via onze Online diensten, of als gegevens worden verzameld zoals beschreven in dit Privacybeleid, worden die gegevens ontvangen door de Onderneming. De Onderneming gebruikt deze gegevens om je reclamemateriaal te sturen, om je toegang tot onze diensten te verlenen, om bestellingen uit te voeren, om 'Tell a friend'-aanvragen uit te voeren en om te reageren op vragen of technische problemen. We gebruiken je persoonlijke en andere gegevens ook voor onze interne marketing en demografische studies, zodat we de producten en diensten die we je bieden, voortdurend kunnen verbeteren en beter aan je behoeften kunnen voldoen.

Je deelname aan toernooien of andere online gameactiviteiten is alleen mogelijk als wij statistische gegevens die voortvloeien uit je deelname (zoals je scores, klassementspositie en prestaties) kunnen verzamelen, gebruiken, opslaan, verzenden en openbaar kunnen weergeven.

Gebruikers van bepaalde Online diensten, zoals de Rockstar Games Social Club, kunnen automatisch worden ingeschreven voor wedstrijden als gevolg van hun lidmaatschap en/of gebruik van bepaalde diensten. Ga regelmatig naar www.rockstargames.com/socialclub/events voor meer informatie over wedstrijden.

Online gaming en sociale netwerkservices zijn door hun aard open gemeenschappen waarbij gameplay-informatie zoals gebruikersnaam, gameactiviteit en klassementposities, openbaar wordt gemaakt zodat anderen deze kunnen zien. Daarom post de Onderneming automatisch bepaalde informatie, zoals je schermnaam of -id en gameplay-statistieken, in de game, op sociale netwerkservices, op Online diensten of op gespecialiseerde gamewebsites. We posten echter geen gegevens waarvan we weten dat deze je rechtstreeks en duidelijk identificeren (zoals je echte naam of e-mailadres), tenzij je dergelijke gegevens vrijwillig voor zulk gebruik verstrekt. Net zoals bij andere gameplay-informatiediensten kunnen gameresultaten, scores en multiplayer-matchinformatie genest verschijnen in onze games of op webpagina's van derden via frames of widgets.

We kunnen gegevens die verzameld zijn in verband met verschillende Online diensten, vergelijken en/of koppelen en deze gegevens openbaar maken, met inbegrip van weergave op onze websites, in onze games of multiplayer-gamelobby's. Als je je account bij de website van de Onderneming bijvoorbeeld koppelt aan een account van een gameconsole, kunnen je in-game prestaties worden getoond door je accountnaam bij de website te koppelen aan je in-game prestaties.

Bij enkele van onze Online diensten kun je je account koppelen aan SNS-diensten zoals Facebook en Twitter. Bepaalde gegevens over je lidmaatschap kunnen automatisch worden doorgegeven aan de Onderneming als je je lidmaatschap bij de Online diensten koppelt aan een SNS-account zoals je vriendenlijst. Bij sommige SNS-diensten heb je ook de optie om gegevens over de Online diensten die je wilt delen met anderen, te posten op hun websites. Als je ervoor kiest deze functies te gebruiken, is het privacybeleid van de onderneming die de functie aanbiedt van toepassing op je acties. Lees de voorwaarden en het privacybeleid van een onderneming voordat je gebruikmaakt van hun diensten.

Enkele van onze Online diensten bieden SNS-functies en widgets aan zoals de knop 'Like' van Facebook, de knop + van Google en de knop Share. Deze SNS-functies van derden kunnen een cookie plaatsen om te zorgen dat de functie goed werkt en ze kunnen gegevens over je verzamelen als je ze gebruikt, zoals je IP-adres en de pagina's die je bezoekt op onze website. SNS-functies en widgets worden gehost door een derde of worden direct gehost door onze Online diensten. Op je gebruik van deze functies is het privacybeleid van de onderneming die de functie aanbiedt van toepassing. Lees de voorwaarden en het privacybeleid van een onderneming voordat je gebruikmaakt van hun diensten.

Van tijd tot tijd kan de Onderneming gebruikmaken van leveranciers om diensten namens de Onderneming uit te voeren. Deze leveranciers bieden interne ondersteuning aan de Onderneming door een aantal van de door ons geleverde diensten uit te voeren zoals het verzamelen van inzendingen bij een wedstrijd en e-maildiensten. Hoewel deze leveranciers, niet de Onderneming, in verband met de Online diensten gegevens kunnen verzamelen, gebruiken of beheren, verlangt de Onderneming dat ze het privacybeleid van de Onderneming naleven en dat ze je persoonlijke gegevens niet delen met derden of gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

terug naar begin


MET WIE DEELT DE ONDERNEMING MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De Onderneming kan je persoonlijke gegevens ook delen met derden zoals beschreven in dit Privacybeleid. De Onderneming kan je persoonlijke gegevens delen om aan een verzoek te voldoen dat je hebt gedaan, zoals inschrijving voor een e-maillijst of je verzoek om ondersteuning. In het geval dat we diensten of promoties leveren waarbij je persoonlijke gegevens afzonderlijk worden verzameld en gebruikt volgens het privacybeleid van een derde, stellen we je hiervan in kennis op het tijdstip van verzamelen en kun je ervoor kiezen om geen deel te nemen aan de dienst of promotie. Daarnaast kunnen we geaggregeerde gegevens (geen persoonlijke gegevens) betreffende gebruiksstatistieken van de Online diensten en demografische gegevens van gebruikers delen met derden, maar deze gegevens zullen geen persoonlijke gegevens bevatten.

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met derden in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere activiteiten die illegaal zijn of jou of ons aan juridische aansprakelijkheid kunnen blootstellen, of als dit wordt vereist door juridische of andere overheidsinstanties. We kunnen je persoonlijke gegevens ook delen met derden als we reden hebben om aan te nemen dat openbaarmaking vereist is om te reageren op mogelijke of feitelijke schending van of inbreuk op onze rechten, eigendom, operationele activiteiten, gebruikers of anderen die geschaad kunnen worden of die mogelijk verliezen of schade kunnen ondervinden, of als we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, onze voorwaarden te onderzoeken of af te dwingen, fraude tegen te gaan en/of te voldoen aan een juridisch proces, opdracht van een gerechtshof, of rechtszaak waarbij de Onderneming betrokken is. Daarnaast kunnen je persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan een mogelijke of feitelijke opvolger of rechtverkrijgende in verband met een voorgestelde of uitgevoerde fusie, acquisitie, reorganisatie, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis waarbij de Onderneming volledig of ten dele is betrokken. In een dergelijk geval kunnen de klantgegevens waarover de Onderneming beschikt, worden overgedragen aan onze opvolger of rechtverkrijgende.

terug naar begin


HOE KUN JE HET VERZAMELEN, HET GEBRUIK EN/OF DE WEERGAVE VAN GEGEVENS CONTROLEREN OF JE GEGEVENS INZIEN EN CORRIGEREN?

Als je lid bent van een Online dienst, kun je de account en de privacyinstellingen van die dienst gebruiken om het verzamelen, het gebruik en/of de weergave van je gegevens via die dienst voor jou persoonlijk aan te passen.

Als je bepaalde berichten niet wilt ontvangen, zoals nieuwsbrieven of aanbiedingen, kun je je toestemming weigeren op het moment dat je persoonlijke gegevens worden verzameld, of je later afmelden met een van de hieronder beschreven methoden. Naast de methoden die hieronder worden genoemd, geeft de Onderneming in elk bericht dat aan je wordt gezonden, de mogelijkheid je af te melden voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten.

Als je je wilt afmelden bij de verzendlijsten van Rockstar Games, meld je je aan om je account te beheren of klik je op de koppeling voor afmelden onder in een e-mailbericht van Rockstar Games. Als je je Rockstar Games-account wilt verwijderen, meld je je aan bij je Social Club-account. Ga vervolgens naar https://socialclub.rockstargames.com/profile/requestdeleteaccount.html, en volg de aanwijzingen op de pagina. Als je je niet kunt aanmelden bij Social Club of als je geen toegang hebt tot je account, kun je een e-mail sturen naar deleteaccount@RockstarGames.com vanaf hetzelfde e-mailadres dat je hebt gebruikt om je te registreren bij Social Club. Vermeld in het bericht je Social Club-nickname en plaats de woorden 'Delete Account' in het onderwerpvak.

Als je niet wilt dat je gameplay-informatie openbaar wordt gemaakt via Rockstar Games Social Club, ga je naar https://support.rockstargames.com/hc/en-us/requests/new en volg je de instructies op om je gebruikers-id te maskeren en je af te melden voor onze diensten voor gameplay-informatie. Nadat je je hebt afgemeld bij Social Club kan je gameplay-informatie nog steeds kan worden weergegeven in bepaalde klassementen, waaronder diensten die worden gehost door derden zoals consolefabrikanten (met inbegrip van kopieën van deze klassementen die worden gehost op de Social Club). Daarnaast blijft de Onderneming gegevens over je gebruik van de games verzamelen en opslaan voor interne doeleinden.

Als je de persoonlijke gegevens die over jou zijn verzameld, wilt inzien, verwijderen of corrigeren, kun je naast de hierboven genoemde methoden ook een e-mail sturen naar privacypolicy@take2games.com, of ons schrijven op Take Two Interactive, Attn: Internet Privacy Policy Administrator, 622 Broadway, New York, New York 10012. Geef in de correspondentie het land aan waarin je woonachtig bent.

Bewaren van gegevens: We bewaren je persoonlijke gegevens zolang als je account actief is of als noodzakelijk is om je diensten te verlenen. Als je je account wilt annuleren of ons wilt verzoeken je persoonlijke gegevens niet meer te gebruiken om je diensten te verlenen, neem je contact met ons op zoals hierboven beschreven onder 'Hoe kun je het verzamelen, het gebruik en/of de weergave van gegevens controleren of je gegevens inzien en corrigeren?'. Als je account langere tijd inactief is, kan je account worden verwijderd. Als gegevens zijn gewijzigd of verwijderd, kunnen we toch een deel van je gegevens in onze bestanden bewaren om geschillen op te lossen, onze gebruiksovereenkomst af te dwingen, onze diensten te beheren, en om te voldoen aan technische en juridische vereisten en/of andere restricties met betrekking tot de beveiliging, integriteit en werking van onze Online diensten.

In alle gevallen en voor alle Online diensten zullen we binnen 30 dagen reageren op je verzoek om toegang als je je persoonlijke gegevens wilt bijwerken of verwijderen of onnauwkeurigheden wilt corrigeren.

terug naar begin


WAT IS HET BELEID MET BETREKKING TOT KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES?

Houd er rekening mee dat je vanaf onze websites kunt worden omgeleid naar andere websites die niet onder onze zeggenschap vallen. Het feit dat we deze koppelingen aanbieden, is geen ondersteuning, goedkeuring of weergave van onze band met deze derden. We kunnen niet garanderen dat het privacybeleid van deze websites voldoet aan onze hoge normen. We raden je aan het privacybeleid van de betreffende website te lezen, voordat je persoonlijke gegevens verstrekt.

terug naar begin


WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD VAN KINDEREN JONGER DAN 13?

De Onderneming verzamelt niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we te weten komen dat een kind jonger dan 13 gegevens heeft verstrekt aan de Onderneming, verwijderen we deze gegevens onmiddellijk. We adviseren ouders om hun kinderen opdracht te geven nooit zonder toestemming hun echte naam, adres of telefoonnummer op te geven als ze internet gebruiken.

terug naar begin


WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GETROFFEN OM MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BEVEILIGEN?

Om je persoonlijke gegevens te beschermen, volgt de Onderneming algemeen aanvaarde industriestandaarden en onderhoudt zij redelijke beveiligingsmaatregelen om de veiligheid, integriteit en privacy te helpen beschermen van de door jou geleverde gegevens. De Onderneming heeft veiligheidsmaatregelen ingesteld die zijn ontworpen om de gegevens onder onze zeggenschap te beschermen tegen verlies, misbruik en verandering. Persoonlijke gegevens die door de Onderneming zijn verzameld, worden opgeslagen in beveiligde werkomgevingen die niet openbaar toegankelijk zijn (zoals afgesloten ruimtes). Om ongeautoriseerde elektronische toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen, bewaart de Onderneming gegevens die online zijn verzameld, op een door een firewall beschermde server en wordt SSL-versleuteling gebruikt voor aankopen die via onze online winkel worden gedaan. Geen enkel systeem kan echter 100% veilig zijn en mensen maken fouten, dus bestaat de kans dat ongeautoriseerde toegang tot je gegevens toch mogelijk is. Door onze diensten te gebruiken, aanvaard je dit risico.

terug naar begin


PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Sinds 2005 geeft de California Civil Code Section 1798.83 onze klanten die inwoner zijn van Californië, het recht om bepaalde informatie op te vragen in verband met onze openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct-marketingdoeleinden. Als dit Privacybeleid aangeeft dat er persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met derden voor hun direct-marketingdoeleinden, kun je vragen over ons beleid betreffende openbaarmaking sturen naar:

Take Two Interactive
Attn: Internet Privacy Policy Administrator
622 Broadway
New York, New York 10012
privacypolicy@take2games.com

terug naar begin


OVERDRACHT VAN JE GEGEVENS NAAR DE VERENIGDE STATEN EN ANDERE LANDEN

Alle gegevens die worden verzameld of ontvangen door de Onderneming in verband met de Online diensten, worden verzameld in, verwerkt in of overgedragen naar de Verenigde Staten van Amerika of andere landen. Als je gegevens zich bevinden in een ander rechtsgebied, mogen ze worden benaderd door de gerechtshoven, politie en instanties voor nationale veiligheid overeenkomstig de wetten van deze rechtsgebieden. Door onze diensten te gebruiken, stem je uitdrukkelijk in met een dergelijke verzameling, overdracht en verwerking. Back-upgegevens, matchmaking-gegevens en administratieve gegevens kunnen ook worden opgeslagen op media of servers die zich bevinden in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen.

terug naar begin


VOORWAARDEN VAN ANDERE ONDERNEMINGEN

Het gebruik van onze diensten en producten kan onderworpen zijn aan andere voorwaarden en verklaringen zoals voorgeschreven door de Onderneming, console-fabrikanten en/of andere partners, waaronder: (i) de Beperkte softwaregarantie en Licentieovereenkomst die zijn meegeleverd bij aankoop van de game, (ii) gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en gedragscode voor onze Online diensten, (iii) andere voorwaarden en verklaringen die je ter beschikking zijn gesteld door de Onderneming, en (iv) de voorwaarden en verklaringen die je ter beschikking zijn gesteld door derden in verband met het gebruik van hun gameconsoles en/of Online diensten. Al deze voorwaarden en verklaringen zijn bij verwijzing opgenomen in dit Privacybeleid.

terug naar begin


OVERIGE VOORWAARDEN VOOR PLATFORMS VAN DERDEN

Je kunt je mogelijk aanmelden voor of toegang krijgen tot de Online diensten via platforms van derden zoals gameconsoles, mobiele apparaten, andere websites en sociale netwerkdiensten. Als je via een platform van derden persoonlijke gegevens verstrekt aan de Onderneming, is je gebruik van dat platform ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en/of de gedragscode van die onderneming. Lees de voorwaarden en het privacybeleid van een onderneming voordat je gebruikmaakt van hun diensten.

terug naar begin


HOE STEL IK EEN VRAAG OF DIEN IK EEN KLACHT IN?

Neem voor alle vragen of klachten over dit Privacybeleid contact op met onze privacypolicy@take2games.comPrivacy Policy Administrator op +1 646-536-2842; per e-mail via privacypolicy@take2games.com; of per briefpost aan Take-Two Interactive, Attn: Internet Privacy Policy Administrator, 622 Broadway, New York, New York 10012. Als je een gebruiker bent van de Online diensten van Rockstar Games die woonachtig is in de Europese Unie, verzoeken we je dit te melden in je e-mail, brief of telefoongesprek.

terug naar begin